Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

4190 1b18 500

aestheticschaos:

autumn.aesthetic.gif

Reposted fromdevereaux devereaux viaanonim anonim
3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viamhhm mhhm
ZizyMalone
Reposted fromfakuku fakuku viamorazmora morazmora
ZizyMalone
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viaLimysoul Limysoul
6341 3f18
Reposted fromdivi divi viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
3571 de06 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
ZizyMalone
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
ZizyMalone
Reposted frombluuu bluuu viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
0621 48ea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viamaardhund maardhund
ZizyMalone

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
5612 3a25
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaLimysoul Limysoul

August 31 2017

3316 e317 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 06 2017

ZizyMalone
ZizyMalone
ZizyMalone
4563 f54d 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamaardhund maardhund
ZizyMalone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl